RO EN FR
 » Despre noi » Istoric » Istoricul clădirilor DSD    ZfA    PASCH
 
 
 Despre noi
Istoric
Istoricul liceului
Istoricul clădirilor
Prezentare
Promoţii
Tradiţii
Zilele Şcolii
Zilele Oltea Doamna
Balul Bobocilor
Balul Bilingvilor
Colinde de Crăciun
Ziua Absolventului
Însemne
Alumni
Contact
 
 Legături rapide
Orar
Cadre didactice
Consiliul elevilor
Revista şcolii
Download
ISJ Iaşi
Ministerul Educaţiei
Agence de promotion du FLE
La un click de educaţia modernă şi eficientă

Istoricul clădirilor"...clădirea veche a liceului M. Eminescu, cunoscută în epocă sub numele de curtea domnească din Sărărie sau <<Casa luminăţiei sale domniţei Zoe>> (Zoe Ghica)."

"A fost proprietatea familiei Mavrocordat până în a doua jumătatea a veacului trecut , când devine aşezământ şcolar. înainte de a servi ca local liceului de fete ''Oltea Doamna'', a adăpostit, începând cu anul 1868, o şcoală particulară de învăţământ liceal, cunoscută sub denumirea de Institutele Unite, şcoală ce s-a bucurat de o mare notorietate în oraşul Iaşi. începând cu anul 1909 clădirea este închiriată de către şcoala secundară de fete 'Oltea Doamna'."

Clădirea veche a liceului prezintă deci pentru noi şi pentru istoria oraşului Iaşi o dublă importanţă. A fost un timp reşedinţa domnească temporară; a servit ca sediu şi loc de găzduire pentru demnitarii străini care au tratat pacea de la Iaşi şi tot aici s-au semnat tratativele de pace în urma războiului ruso-austro-turc din 1787-1792. Cel care a prezidat întâlnirea diplomaţilor străini a fost reprezentantul Rusiei ţariste, prinţul Potemkin, unul din cei mai bogaţi, mai influenţi şi mai excentrici oameni ai acelor vremuri şi, în acelaşi timp, un vajnic apărător al intereselor expansioniste ale Rusiei Ecaterinei a II-a.

Dovada cea mai elocventă este că tratativele de pace din 1791-1792 au oferit posibilitatea Rusiei "pravoslavnice" să-şi extindă hotarele sale de vest, până la Nistru, primind teritoriul dintre Bug şi Nistru, fiind deci pentru ţările Române o permanentă ameninţare. De reţinut că acest mare demnitar a fost găzduit în palatul vistiernicului Alecu Balş - viitoare Curte domnească - începând cu 1795, despre care acelaşi diplomat Struve, îşi nota în impresiile sale de călătorie din 1791 că


"este cel mai frumos şi mai important edificiu" şi că "aici a locuit marele principe Potemkin pe când se afla în acest oraş". Clădirea se mai impune atenţiei noastre şi în special celor care au slujit şi slujesc învăţământul românesc în diferite etape, şi prin faptul că aici au funcţionat două importante instituţii şcolare. Construcţia a fost menită să devină aşezământ şcolar încă din veacul trecut.Zidirea a fost şi este şcoală de mult timp. înainte de a servi ca local şcolii secundare de fete "Oltea Doamna", a adăpostit între zidurile ei (începând cu anul 1869 şi până în 1907) o şcoală


particulară de învăţământ liceal cunoscută sub numele de Institutele Unite, şcoală ce s-a bucurat de un mare prestigiu în oraşul Iaşi, atât prin calitatea procesului de învăţământ cât şi prin autoritatea morală şi intelectuală a slujitorilor ei. începând cu anul 1909, clădirea revine şcolii Secundare de fete "Oltea Doamna", pentru ca în 1919, prin efortul energicei directoare Tereza Stratilescu şi al Comitetului de

părinţi al cărui cenzor era Mihail Sadoveanu, acest imobil să devină proprietatea liceului "Oltea Doamna", şcoală ce a cultivat în mediul elevilor respectul faţă de muncă, pasiunea pentru cercetare şi studiu, dorinţa de a-şi folosi întreaga capacitate spre binele omului şi al ţării.

Dacă revenim la soarta clădirii din str. Muzelor putem concluziona următoarele:

  • între anii 1869-1907 a servit ca local de şcoală pentru Institutele Unite - prin actul caritabil al unor inimoşi cărturari ai laşului, coproprietari ai clădirilor şi terenurilor împrejmuitoare;
  • începând cu anul 1909, clădirea cu toate anexele sale este închiriată de către Externatul de Fete "Oltea Doamna", care rămăsese fără local în urma incendiului devastator din acelaşi an (clădirea construită în 1900 în curtea mănăstirii Golia);
  • în 1919 clădirea devine proprietatea şcolii prin străduinţa directoarei Tereza Strătilescu şi a comitetului de părinţi al cărui cenzor era Mihail Sadoveanu.

În perioada interbelică, localului propriu-zis al şcolii i s-au adăugat noi construcţii, care au mărit spaţiul de şcolarizare şi au oferit posibilitatea de cazare elevelor interne. Astfel, în cursul anului 1922 este amenajată clădirea internatului de fete (intr-o veche construcţie existentă In curtea şcolii) iar între anii 1927-1937 în timpul directoarelor Tereza Stratilescu şi Margareta Roiu, s-a adăugat vechiului local, un corp de clădire cu opt săli de clasă şi două laboratoare, în tot acest timp seriozitatea şi competenţa conducerii şi calitatea muncii profesorilor au mărit prestigiul şcolii atât în Iaşi cât şi în întreaga Moldovă.

În 1960, când liceul şi-a luat numele marelui poet naţional Mihai Eminescu, întregul proces de învăţământ se desfăşura încă în vechea clădire. Cu prilejul aniversării centenarului din 1965, în timpul direcţiunii Margaretei Năstase, scolii i s-au făcut reparaţii capitale, au fost amenajate noi ateliere necesare desfăşurării practicii şcolare, s-a realizat încălzirea centrală a întregii clădiri. În 1970 liceul îşi măreşte considerabil spaţiul de şcolarizare, prin noua clădire din strada


Mihail Kogălniceanu care servise anterior liceului pedagogic, în urma celor două cutremure, cel din 1977 şi cel din 1986, vechea clădire a suferit foarte mari degradări ale structurii sale de rezistenţă.


În perioada 1996-2001 s-au efectuat importante lucrări de consolidare şi reabilitare la clădirea veche (Casa Mavrocordat) şi internat.


Comentariile sunt extrase din ''LICEUL 'MIHAI EMINESCU' LA 130 DE ANI [1865 - 1995]'' , Editura Trinitas, Iaşi 1995.

sus
print
OPORTUNITĂŢI
Proiect Leonardo
DELF/DALF
Examene Cambridge
SPRACHDIPLOM
ECDL
Proiect MaST
SMILEY
EVENIMENTE
Zilele Şcolii
Concurs Eminent
Valori Culturale Româneşti
Colegii centenare la ceas aniversar
Concurs posturi vacante - 2018
INFORMAŢII UTILE
Examene naţionale
Program de audienţe
Regulament de Ordine Interioară al Căminului
Regulament uniformă
Broşură prezentare
Structura anului scolar 2016-2017
Bugete
Proiect de dezvoltare instituţională 2014-2018
Codul de etică
CONTACT
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, cod 700454, Iaşi România
Tel:0232/21.57.46
Fax:0232/21.57.46
E-mail:
colegiuleminescu@yahoo.co.uk

:: Prima pagină :: Download :: Hartă site :: Site vechi ::