23 Mai 2019

MaST CONCURS INTERDISCIPLINAR

MaST CONCURS INTERDISCIPLINAR - matematică, fizică, chimie, biologie - concurs pe echipe

Grup ţintă: elevi de gimnaziu

OBIECTIVE:

  • promovarea interdisciplinarității;
  • rezolvarea unor probleme practice utilizând cunoștințele învățate în școală la diferite discipline;
  • motivarea învățării active;
  • dezvoltarea spiritului competițional;
  • dezvoltarea spiritului de echipă;
  • completarea portofoliului personal al elevilor;
  • pregătirea pentru analiza unor situații concrete cu care se pot confrunta în viață, situații pentru rezolvarea cărora vor apela la cunoștințele învățate în școală;
  • dezvoltarea creativității elevilor, a imaginației și a talentelor native;
  • dezvoltarea capacitatii de exprimare coerentă în scris și oral;
  • folosirea limbajului științific in mod corect.

ORGANIZARE:

Clasa este împărțită în 6 grupe, corespunzătoare celor 6 probleme practice pe care le au de rezolvat elevii.

Fiecare grupă primește foaia cu subiectul pe care trebuie sa îl rezolve, precum și o foaie de răspuns, pe care grupa va redacta rezolvarea.

Subiectul se rezolvă în echipă, pe foaia de răspuns vor aparea toate etapele raționamentului, desene sugestive sau grafice.

Profesorul adună foaia de răspuns de la fiecare grupă și predă comisiei de concurs toate rezolvările.

TIMP DE LUCRU: 50 minute